Als je kind een ongeval heeft gehad tijdens een activiteit van de jeugdbeweging, zal je de schade moeten bewijzen, alsook de fout die (iemand van) de jeugdbeweging gemaakt heeft, en het verband tussen die fout en de schade. Alleen dan kan je de jeugdbeweging aansprakelijk stellen.

Je kan daarvoor een beroep doen op jouw eventuele rechtsbijstandsdekking die deel uitmaakt van je familiale verzekering of op je aparte, gespecialiseerde rechtsbijstandpolis als je die hebt. 

Jeugdbewegingen verzekeren in het algemeen hun aansprakelijkheid - wat doorgaans verplicht is voor organisaties die overheidssubsidies krijgen. 

Vaak wordt met die polis ook een collectieve ongevallenverzekering gesloten, zodat er ook dekking is wanneer niemand schuld treft voor het ongeval, en om het regelen van de schade vlotter te laten verlopen in afwachting van het bepalen van de aansprakelijkheid. Dat versnelt de schadeloosstelling, die in dit geval echter begrensd zal zijn. Kijk na of die maximumvergoeding aan je verwachtingen beantwoordt. 

Breid de dekking desnoods uit of sluit een individuele ongevallenverzekering, zodat je er gerust op kunt zijn dat minstens de financiële gevolgen gedekt zijn ingeval er iets ergs gebeurt. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.