We weten dat de Belg geboren is met een baksteen in de maag. Bewijs daarvan is dat hij regelmatig zelf een handje helpt. De vakantieperiode is de gelegenheid bij uitstek om grote werken uit te voeren.

Daarbij mag echter het aspect veiligheid niet uit het oog verloren worden. Zeker wanneer men gereedschap of producten gebruikt die brandgevaarlijk zijn.

Werken met vuur - Algemeen

 • Oude verflagen weghalen met een thermische verfstripper op gas, autogeen lassen of vlambooglassen, metaal snijden of slijpen met een slijpmachine,…allemaal werkzaamheden waarbij het risico op brand reëel is.
 • Zorg ervoor dat er zich geen brandbare materialen in de onmiddellijke omgeving bevinden.
 • Zorg ervoor dat je een brandblusser of een emmer water en een branddeken of een natte doek binnen handbereik hebt.
 • Doe werkhandschoenen en een werkbril aan.
 • Draag geen kledij uit zeer ontvlambare synthetische vezels of die te wijd zit.
 • Vraag ook aan de kinderen om niet in de onmiddellijke buurt te spelen…
 • Wanneer de werken klaar zijn, zorg er dan voor dat al het gereedschap of alle machines die je gebruikt hebt uitgeschakeld zijn. Zorg er ook voor dat er geen warmtebron meer is die voor vuur kan zorgen.
 • Blijf op de werkplaats of keer terug een half uur nadat je gestopt bent met je werkzaamheden om na te gaan of alles normaal is.
Een oude verflaag weghalen met een thermische verfstripper

Oude verf weghalen kan «thermisch» of «chemisch».

 • Als je ervoor kiest thermisch te strippen, kan je misschien beter opteren voor een elektrische verfstripper op hete lucht in de plaats van één op gas met een rechtstreekse vlam. In beide gevallen kunnen gecarboniseerde verfbladders door de grote hitte vuur vatten. Het risico is echter veel groter wanneer je met een gasbrander werkt. De gasbrander moet eveneens altijd verticaal gehouden worden, zo niet kan er vloeibaar gas ontsnappen, dat een oncontroleerbare steekvlam kan veroorzaken.
 • Je voert binnen werken uit
  • Maak het vertrek zo leeg mogelijk
  • Ventileer goed.
 • Pas op voor kieren en andere spleten waarlangs de vlam zou kunnen overslaan naar materialen die zich achter het element bevinden dat je afbrandt, in het bijzonder sommige brandbare isolatiematerialen. 
 • Vermijd om in elkaar geschoven «planchetten» op een muur of een plafond af te branden: het risico dat het vuur overslaat naar een achterliggende drager via een kier tussen twee, slecht in elkaar geschoven planchetten is immers groot.

Solderen

 • Soldeerwerken voer je bij voorkeur buiten uit.
 • Soldeer alleen op hittebestendige ondergrond.
 • Bij het vlambooglassen kunnen vonken meerdere meters ver wegspatten. Hou daar rekening mee.
 • Bij autogeen lassen loopt de temperatuur enorm op. Daarvoor is een zekere ervaring nodig. Je kan die techniek best niet gebruiken als je die niet beheerst.

Metaal snijden en slijpen met een snijmachine of slijpschijf

 • Het grote gevaar schuilt hier in het feit dat brandende stukjes metaal verschillende meters ver kunnen vliegen.
 • Wees uiterst voorzichtig wanneer je een snijmachine of slijpschijf gebruikt. Die toestellen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet conform de veiligheidsvoorschriften gebruikt worden.

Werken met zeer ontvlambare producten

Heel wat producten die gebruikt worden bij het doe-het-zelven of renovatiewerken zijn zeer toxisch en ontvlambaar. Zo zijn sommige speciale verven, sommige producten voor houtbewerking, speciale lijmen en vooral verflijmen van vloerbedekking, white spirit en aceton die gebruikt worden voor het reinigen en verdunnen van verf alsook afbijtmiddelen voor het verwijderen van oude verf- of vernislagen zeer ontvlambaar. Je herkent die gevaarlijke producten aan de logo’s hiernaast.

 • Volg de op het product vermelde veiligheidsvoorschriften uiterst nauwkeurig op (dragen van handschoenen, veiligheidsbril).
 • Let op voor de gassen en dampen die vrijkomen: die kunnen immers uiterst irritant voor ogen, neus en longen zijn of kunnen gemakkelijk vuur vatten.
 • Sommige van die producten bevatten uiterst ontvlambare vluchtige solventen. Soms volstaat een vonk om het product vuur te doen vatten. Wees dus uiterst voorzichtig met het gebruik van die producten en gebruik ze in een goed geventileerde plaats, ver van iedere mogelijke bron van vonken of vlammen (waakvlam van een verwarmingstoestel,…).
 • Rook niet als je die producten gebruikt.
 • Bewaar die producten niet in de buurt van een warmtebron.
 • Bewaar ze in een afgesloten, koele ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Verwijder nooit de originele etiketten.
 • Als je zo’n product overgiet in een andere recipiënt of verpakking, vermeld dan duidelijk de inhoud om iedere verwarring te voorkomen.

Verzekeringen

In geval van schade bieden de volgende verzekeringen jou bescherming:

 • bij schade aan goederen: de brandverzekeringen;
 • bij schade aan derden: burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen zoals de “familiale” verzekering;
 • bij schade aan personen (andere dan derden): individuele ongevallen- of ziektekostverzekeringen

Raadpleeg je verzekeraar voor meer informatie over die verzekeringen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.