Wat is een verzekering BA-uitbating?

De waarborg BA-Uitbating is een onderdeel van de verzekering BA Onderneming en dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming voor schade aan anderen (derden) door wat zich voodoet tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming of erbuiten gebeurt.

Welke schade is gedekt?

De verzekering BA-uitbating dekt de materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).
 
Enkele voorbeelden:
 • Een reclamebord van een handelszaak valt op een voorbijganger waardoor die gekwetst geraakt
 • Een schilder veroorzaakt verfvlekken
 • Een handelaar moet zijn winkel sluiten door een gaslek tijdens de levering van het gas

Voor welke activiteiten is de onderneming verzekerd?

De onderneming is verzekerd voor al haar activiteiten.
 
Deze schade is dus gedekt:
 • de schade veroorzaakt aan anderen (derden) door de goederen die van de onderneming of goederen die ze onder haar hoede heeft (de gebouwen, de machines, de bouwmachines, de motorvoertuigen, de gehuurde of in bewaring gegeven voorwerpen, de toevertrouwde voorwerpen...),
 • de schade veroorzaakt door de personen voor wie de onderneming instaat: (het personeel, de onderaannemers, de uitzendkrachten, de stagiaires, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is in het raam van hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten, de leergasten, de vrijwilligers,...) en door de prestaties die ze levert.

Waar is de verzekering BA-Uitbating van toepassing?

De verzekering BA-uitbating is van toepassing op de prestaties geleverd vanaf de Belgische uitbatingszetels door de verzekerde onderneming. Als een schuldersbedrijf dat gevestigd is in luik schilders uitstuurt naar Zwitserland vanuit Luik voor het uitvoeren van werken is dat bijvoorbeeld gedekt.

Hoeveel kost een verzekering BA-uitbating?

De verzekeraar berekent de premie voor een verzekering BA-uitbating op basis van:
 • het type van activiteit van de onderneming,
 • de verzekerde bedragen
 • en de draagwijdte van de waarborg.
 • De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming. 
Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.
Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming een perfecte dekking biedt.

Aandachtspunten

Op basis van de activiteit van de onderneming moeten voldoende hoge bedragen worden verzekerd,  voor zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade.
Sommige ondernemingen kunnen meer specifieke behoeften hebben zoals:
 • een dekking "toevertrouwde voorwerpen" 
 • het lenen van aangestelden of materieel
 • een dekking tegen zuiver immateriële schade
 • Overigens bestaat er ook een verzekering rechtsbijstand: ongeacht het type uitgeoefende activiteit kan het zeer nuttig zijn zo'n dekking te sluiten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.