Als je met jouw onderneming goederen in bewaring hebt van anderen, meestal zijn dat klanten, om jouw activiteiten te kunnen uitvoeren, dan ben je ook aansprakelijk als je schade toebrengt aan die goederen. Denk maar aan een garagehouder die auto's van klanten op zijn parking of in zijn atelier heeft staan.
In zo'n geval is het belangrijk dat je een uitbreiding "toevertrouwde voorwerpen" hebt afgesloten bij jouw verzekering BA-uitbating. De verzekering BA-uitbating dekt immers alleen de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van de prestatie, maar verzekert niet de schade aan voorwerpen die toevertrouwd zijn en die het voorwerp zullen zijn van een werk of een omvorming.

Wat zijn toevertrouwde voorwerpen?

Dat zijn roerende of onroerende goederen die aan derden toebehoren en die jou toevertrouwd zijn in het kader van de activiteiten die verzekerd zijn door de waarborg BA-uitbating, en dit om aan te werken, te herstellen, een onderhoud aan te doen, enzovoort. 
Dit kan bijvoorbeeld een voertuig zijn dat toevertrouwd is aan een garagist voor onderhoud, de meubels die bewaard worden door een verhuisbedrijf,...
Gratis toevertrouwde voorwerpen met het oog op het uitvoeren van een werk kunnen ook verzekerd zijn, bijvoorbeeld op een werf waar een persoon gratis een graafmachine mag gebruiken om zijn werk uit te voeren.

Welke schade dekt de verzekering "toevertrouwde goederen"?

Deze verzekering dekt alle materiële schade aan de toevertrouwde voorwerpen tijdens het werk, het laden, het uitladen, maar ook de immateriële gevolgschade.
Bijvoorbeeld de schade die een garagehouder aan een voertuig veroorzaakt wanneer hij een ander voertuig verplaatst, alsook het verlies ten gevolge daarvan voor de eigenaar omdat hij niet over zijn voertuig kan beschikken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.