Verzekeringen gewaarborgd inkomen: recht om vergeten te worden

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Ze biedt financiële zekerheid voor het geval je (een deel van) je inkomen zou verliezen als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Je kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten maar het kan ook dat jouw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar jij deel van uitmaakt.

Een verzekering gewaarborgd inkomen sluiten is niet altijd evident als je kanker hebt gehad. De kans bestaat dat je dan een bijpremie moet betalen of dat je geen verzekering krijgt.

Sinds 1 februari 2022 zijn alle verzekeraars (lid van Assuralia) gebonden aan een gedragscode die ervoor zorgt dat ex-kankerpatiënten gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een verzekering gewaarborgd inkomen. Je kan de gedragscode hier nalezen.

De gedragscode geldt zowel voor de verzekering gewaarborgd inkomen die je zelf sluit als voor de verzekering die je werkgever voor je heeft gesloten. Ze geldt voor alle nieuwe contracten die afgesloten worden vanaf 1 februari 2022 en voor alle werknemers die vanaf die datum aansluiten bij een bestaande verzekering aangegaan door een werkgever.

Kanker wordt vergeten na 10 jaar

Als je kanker hebt gehad, moet je dat nog altijd zelf melden aan je verzekeraar wanneer je een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt. Maar als je behandeling al 10 jaar voorbij is en je in deze periode ook niet arbeidsongeschikt bent geweest ten gevolge van je kanker, mag de verzekeraar niet langer rekening houden met je kankerverleden bij de beoordeling van je aanvraag. Je kankeraandoening mag in de gegeven omstandigheden geen reden zijn voor de verzekeraar om een bijpremie toe te passen of je een verzekering te weigeren.

De termijn van 10 jaar loopt vanaf het einde van de behandeling. De behandeling met chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie moet volledig achter de rug zijn en je mag geen bijkomende behandelingen meer nodig hebben. Een eventuele hormoontherapie vormt hierop een uitzondering. Je mag sinds het einde van de behandeling ook niet hervallen zijn.

Als je ten gevolge van je kanker een blijvende arbeidsongeschiktheid hebt op het ogenblik dat je een verzekering gewaarborgd inkomen aanvraagt, mag de verzekeraar deze arbeidsongeschiktheid wel uitsluiten. Deze ‘vooraf bestaande’ arbeidsongeschiktheid kan niet verzekerd worden en geeft geen recht op een uitkering.

Twijfel je eraan of je verzekeraar je kankeraandoening moet vergeten (na een termijn van 10 jaar)? Vraag dan eerst advies aan je behandelende arts. Hij kent je medische situatie het best en kan allicht beter inschatten of je al dan niet in aanmerking komt.