Je risico's de baas

Verzekering

Waarborgen "Brand" en "Diefstal" in het kader van de autoverzekering

Je kan de dekking brand meestal uitbreiden naar de schade door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt. De waarborg diefstal zorgt dan weer voor de vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal. Ook deze dekking kan je meestal uitbreiden naar diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.

De waaborgen "Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren" in het kader van de autoverzekering

Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk, natuurelementen zoals storm en hagel en door de aanrijding door dieren.

Bij een busreis is mijn koffer verloren geraakt, wat kan in van mijn reisverzekering verwachten?

Ga altijd uit van je noden en wensen: reis je met kostbaar materiaal of juwelen, dan is het misschien beter dat je ze doorlopend verzekert, en nakijkt of de waarborg ook geldt tijdens verplaatsingen. De bagageverzekering kent immers vaak een maximale waarde per voorwerp.

De BA Autoverzekering

Deze brochure over de verplichte BA autoverzekering licht de voornaamste aspecten toe waaronder de geboden zekerheid aan slachtoffers, het nut van de groene kaart en de criteria die de premie beïnvloeden.

Ik parkeer mijn wagen en ga even binnen in de winkel terwijl mijn zoon van 13 er nog in zit. Hij begint te spelen met de versnelling en de handrem waardoor de auto de helling achterwaarts afrolt en een voetganger aanrijdt. Wat nu?

Dankzij de wettelijke bescherming van zwakke weggebruikers zal de voetganger vergoed worden voor zijn lichamelijke schade door uw BA*-autoverzekeraar. Het is mogelijk dat de autoverzekeraar een deel van de uitbetaalde schadevergoedingen van u kan terugeisen. In dat geval kan u rekenen op uw familiale verzekering, als u die heeft.