Je risico's de baas

Verzekering

Ik wil mijn oldtimermoto een tijdje aan de kant laten om hem grondig te herstellen. Kan ik mijn verzekering opzeggen om niet nodeloos te betalen?

Het gaat hier om een tijdelijk buiten het verkeer stellen (om herstellingen uit te voeren), en geen definitieve beëindiging van het gebruik van de motorfiets. Je kan daarvoor het contract enkel schorsen, maar niet opzeggen.

Heeft een verkeersboete een impact op mijn autoverzekeringspremie?

Als we over een verkeersboete spreken, dan kan dat enerzijds de boete zijn die je in de brievenbus krijgt omdat je het verkeersreglement niet respecteerde en die je gewoon betaalt, bijvoorbeeld een snelheidsboete, een parkeerboete, … In dat geval heeft de overtreding geen invloed op je verzekering.

Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering?

Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.

Ik wachtte aan het rode licht toen ik ben aangereden door een auto die – zo bleek achteraf – gestolen was. De dader is uitgestapt en gevlucht. Wat nu?

Wanneer een voertuig gestolen is, zal de verzekeraar, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van dat voertuig, de schade die ermee gemaakt wordt, niet vergoeden. De wetgeving voorziet namelijk dat in zo’n geval de verzekeraar niet moet tussenkomen. Maar slachtoffers van een verkeersongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig, blijven niet in de kou staan. Zij kunnen beroep doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om een vergoeding te bekomen.