Je risico's de baas

Verzekering

De fiscale voordelen van de levensverzekering

Een belastingplichtige kan via een levensverzekering onder bepaalde voorwaarden van fiscale voordelen genieten via pensioensparen of langetermijnsparen.

Wat betekent de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering?

In het verleden waren de pensioenplannen voor arbeiders – als er al plannen waren – eerder beperkt. Omdat we naar een gelijkschakeling van het arbeidersstatuut en het bediendenstatuut moeten evolueren, zal ook het aanvullend pensioen op termijn geen onderscheid tussen beide meer mogen maken.

Ik ben 54 en ga binnenkort met brugpensioen. Kan ik het geld van mijn pensioenspaarverzekering nu al opvragen?

Ja, maar… U kunt het geld van uw pensioenspaarverzekering op elk moment opvragen. Dit is echter niet altijd aangeraden. Er kunnen namelijk zware financiële consequenties aan vast hangen als u vroeger opvraagt dan voorzien.

Ik ben voor de eerste keer grootvader geworden. Kan ik voor mijn kleinkind sparen via een verzekering?

Ja, dat kan onder meer via een spaarverzekering. Omdat u spaart op lange termijn, is dit een ideale formule. De meeste verzekeraars bieden producten op maat, soms ook “juniorpolissen” genaamd.