Je risico's de baas

Verzekering

Ik krijg binnenkort een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering? En hoe ben ik zeker dat ik voldoende verzekerd ben?

Wanneer je een leasingwagen krijgt, is die gewoonlijk voorzien van een wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) en van een dekking van de materiële schade. Wat de andere dekkingen betreft, kijk je best eens na wat wel en niet verzekerd is, zodat je weet waar je aan toe bent.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering, met de zelfstandige bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden.

De Groepsverzekering voor Zelfstandigen

Zelfstandige bedrijfsleiders met een regelmatige en maandelijkse bezoldiging kunnen aan een bijkomende pensioenopbouw doen via een groepsverzekering voor zelfstandigen.

Ik huur een handelsruimte en wil een aantal verbouwingen uitvoeren. Verandert dat iets aan de brandverzekering?

Je moet een onderscheid maken tussen belangrijke verbouwingswerken die een invloed hebben op de infrastructuur van het gebouw waarin je jouw handelszaak huurt enerzijds en verbeteringswerken aan het interieur anderzijds. Deze werken kunnen al dan niet een invloed hebben op je brandverzekering, op de dekking van jouw huurderaansprakelijkheid (gebouw) en/of op de dekking van jouw inboedel.