Je risico's de baas

Verzekering

Consolidatie na een ernstig arbeidsongeval

Als de letsels die je aan het arbeidsongeval overhield, niet meer blijken te evolueren, gaat de arbeidsongevallenverzekeraar over tot consolidatie. Hou je een blijvende arbeidsongeschiktheid over aan het ongeval, dan krijg je een voorstel over de verdere vergoeding van je arbeidsongeval.

Ik huur een handelsruimte en wil een aantal verbouwingen uitvoeren. Verandert dat iets aan de brandverzekering?

Je moet een onderscheid maken tussen belangrijke verbouwingswerken die een invloed hebben op de infrastructuur van het gebouw waarin je jouw handelszaak huurt enerzijds en verbeteringswerken aan het interieur anderzijds. Deze werken kunnen al dan niet een invloed hebben op je brandverzekering, op de dekking van jouw huurderaansprakelijkheid (gebouw) en/of op de dekking van jouw inboedel.

Ik denk eraan een webwinkel te beginnen. Aan welke verzekeringen moet ik denken?

Wettelijk ben je als houder van een webwinkel niet verplicht om een verzekering te nemen, tenzij je personeel in dienst neemt. Toch is het aan te raden om hoe dan ook even stil te staan bij jouw aansprakelijkheid als ondernemer.

Ik ben van de trap gevallen in het station toen ik op weg was van mijn werk naar huis en raakte daarbij gewond. Wat moet ik doen en welke kosten worden vergoed?

Als je een arbeidswegongeval hebt, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden.