Je risico's de baas

Verzekering

Een rookmelder

Een rookmelder waarschuwt je wanneer er brand ontstaat, zodat je tijdig je huis kan verlaten en de brandweer kunt verwittigen. Plaats er in elk geval op elke verdieping één, in de hal en de gang. Controleer na plaatsing ook of je het alarmsignaal in alle ruimtes van je woning hoort, ook met gesloten deuren.

Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?

Als ik een appartement verhuur aan mijn kinderen, moeten we dan allemaal een brandverzekering sluiten, zoals dit het geval is wanneer ik aan derden verhuur?

Uit vrees voor de financiële crisis heeft een van mijn kennissen al haar spaargeld van haar rekeningen gehaald en bewaart ze dit nu thuis. Is het verstandig zoveel geld in huis te hebben en wat als er zich een schadegeval voordoet (brand, diefstal,…)?

Het is gebruikelijk dat brandverzekeringspolissen ook waarden als bankbiljetten, muntstukken, cheques of andere financiële effecten dekken. Vaak zijn de dekkingen voor die waarden echter beperkt door in de verzekeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Die beperkingen kunnen variëren naar gelang het contract.

Van de brandweer moest ik een brandtrap plaatsen aan de gevel van mijn bedrijf. Dat heb ik gedaan, maar de trap is nog niet gekeurd door de brandweer. Zijn we verzekerd bij een brandoefening?

Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.

Hoe kan ik de waarde van mijn inboedel aantonen aan mijn woningverzekeraar?

Voor het sluiten van een brand- of diefstalverzekering moet in de meeste gevallen de waarde van de inboedel niet aangetoond worden. Alleen voor zeer waardevolle inboedels - de grens verschilt van maatschappij tot maatschappij - moet de waarde bepaald worden in samenspraak met de verzekeraar.