Filters per type
Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing.