Filters per type
Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Je kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat jouw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar jij deel van uitmaakt.
Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval of overlijden.
De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.
Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat het ziekenfonds is tussengekomen.