Filters per type
Sac-jacking in de auto is eigenlijk een diefstal met geweld waarbij de daders een handtas of andere waardevolle spullen grijpen nadat ze de zijruit van een auto hebben ingeslagen of de deur hebben opengetrokken terwijl de bestuurder vertraagt of helemaal gestopt is.
Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk, natuurelementen zoals storm en hagel en door de aanrijding door dieren.
Je kan de dekking brand meestal uitbreiden naar de schade door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt. De waarborg diefstal zorgt dan weer voor de vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal. Ook deze dekking kan je meestal uitbreiden naar diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.
Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een verkeersongeval ongeacht je voor dat ongeval al dan niet in fout bent.