Filters per type
Ja, dat kan onder meer via een spaarverzekering. Omdat u spaart op lange termijn, is dit een ideale formule. De meeste verzekeraars bieden producten op maat, soms ook “juniorpolissen” genaamd.
Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt.
Wanneer je een levensverzekering afsluit, kies je zelf in het contract wie daarvan de uitkering krijgt als jij komt te overlijden. Degene die de som ontvangt kan een persoon zijn, maar ook een instelling of een goed doel.
Ten gevolge van een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen verzekeringsondernemingen vanaf 21 december 2012 bij de berekening van premies niet langer een onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. In België heeft deze beslissing alleen gevolgen voor de levensverzekeringen.
Verzekeraars stemmen hun premies af op het risico. Bij individuele verzekeringen kan het bijgevolg zijn dat een erg hoge BMI maakt dat de premie hoger ligt.