Filters per type
Je moet een onderscheid maken tussen belangrijke verbouwingswerken die een invloed hebben op de infrastructuur van het gebouw waarin je jouw handelszaak huurt enerzijds en verbeteringswerken aan het interieur anderzijds. Deze werken kunnen al dan niet een invloed hebben op je brandverzekering, op de dekking van jouw huurderaansprakelijkheid (gebouw) en/of op de dekking van jouw inboedel.
Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.
Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten