Filters per type
Je kan, eventueel via je rechtsbijstandverzekeraar, het bedrag van de franchise van je buur terugvorderen. Het burgerlijk wetboek verplicht hem immers de aan derden veroorzaakte schade volledig te vergoeden.
"Ik wens een enkelwandige kunststof stookolietank van 1000 liter in mijn garage te plaatsen. Ik laat deze inkuipen en van alle reglementaire onderdelen voorzien. Mag ik zulke tank in mijn garage plaatsen, geeft dit geen problemen met mijn brandverzekering indien er brand in mijn woning zou optreden?"
Voor jouw veiligheid moet je als eigenaar van een woning kunnen beschikken over een verzekerd bedrag dat overeenstemt met de kostprijs om het gebouw te laten heropbouwen. Deze nieuwwaarde wordt bij het sluiten van de brandverzekering berekend op je bestaande woning.
Ja. Alles wat de waarde van je woning mogelijk doet wijzigen, moet je melden aan uw brandverzekeraar. Dat geldt dus ook voor zonnepanelen. Zo kan de verzekeraar het risico en de te verzekeren waarde juist inschatten en vermijd je dat je onderverzekerd zou zijn.
Wanneer je verhuist, bewoon je meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop je de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop je de sleutels van de oude woning teruggeeft. De verzekeraars hebben met die mogelijkheid rekening gehouden. Je brandverzekering geldt tegelijk voor de gebouwen en voor de gedekte inhoud, op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld.