Filters per type
Wanneer je verhuist, bewoon je meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop je de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop je de sleutels van de oude woning teruggeeft. De verzekeraars hebben met die mogelijkheid rekening gehouden. Je brandverzekering geldt tegelijk voor de gebouwen en voor de gedekte inhoud, op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld.
Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.
Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten
Let op, je moet goed weten wie en wat gedekt is, want met een eenvoudig mondeling akkoord zit je nog niet veilig!
Als de brandverzekeraar het contract opzegt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag, verlies je de korting niet. Ga je uit eigen beweging naar een andere verzekeraar, dan verlies je het recht op de rentekorting wel.