Filters per type
Enerzijds dekt de arbeidsongevallenverzekering de werknemers, ongeacht wat de kwaliteit is van het materiaal waarmee gewerkt wordt en ongeacht of er voldaan is aan de geldende technische reglementering.
Het is niet gebruikelijk dat brandverzekeraars extra voorwaarden opleggen bovenop de wettelijke verplichtingen om LPG-voertuigen toegang te verlenen in een ondergrondse parking. De wet verplicht immers preventiemaatregelen voor gesloten parkeergebouwen die LPG toelaten
Let op, je moet goed weten wie en wat gedekt is, want met een eenvoudig mondeling akkoord zit je nog niet veilig!
Als de brandverzekeraar het contract opzegt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag, verlies je de korting niet. Ga je uit eigen beweging naar een andere verzekeraar, dan verlies je het recht op de rentekorting wel.
Je brandverzekeraar heeft het recht om naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag het contract op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Hij mag dat ook doen na een schadegeval. Jij hebt als klant uiteraard ook het recht om dat in deze gevallen te doen.