Filters per type
Als er geen courante waarde op de voorwerpen kan worden geplakt, of als het niet kan via betaalbewijzen, is de beste oplossing voor een verzameling een expert in te schakelen.
De wetgeving eist dat alle verzekeraars die in België de tak "Brand Eenvoudige Risico's" beoefenen, de dekking van de door hen aangeboden verzekeringsovereenkomsten uitbreiden tot de natuurrampen.
Indien je in je woning samenkomt met je amateurkookclub en er zou brand uitbreken, dan wordt dat gedekt door jouw brandverzekering, ongeacht of je die als huurder of als eigenaar afgesloten hebt.
Het is gebruikelijk dat brandverzekeringspolissen ook waarden als bankbiljetten, muntstukken, cheques of andere financiële effecten dekken. Vaak zijn de dekkingen voor die waarden echter beperkt door in de verzekeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Die beperkingen kunnen variëren naar gelang het contract.
Elke huurder, of het nu om een gewone huurder of een kotstudent gaat, is aansprakelijk voor de schade die hij zou kunnen aanrichten aan het gebouw waarin hij huurt en aan derden. En dit voor brandschade, waterschade, ontploffing,… Als het niet met overmacht te maken heeft, is het voor rekening van de huurder.