Filters per type
Je brandverzekeraar heeft het recht om naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag het contract op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Hij mag dat ook doen na een schadegeval. Jij hebt als klant uiteraard ook het recht om dat in deze gevallen te doen.
Als er geen courante waarde op de voorwerpen kan worden geplakt, of als het niet kan via betaalbewijzen, is de beste oplossing voor een verzameling een expert in te schakelen.
De wetgeving eist dat alle verzekeraars die in België de tak "Brand Eenvoudige Risico's" beoefenen, de dekking van de door hen aangeboden verzekeringsovereenkomsten uitbreiden tot de natuurrampen.
Indien je in je woning samenkomt met je amateurkookclub en er zou brand uitbreken, dan wordt dat gedekt door jouw brandverzekering, ongeacht of je die als huurder of als eigenaar afgesloten hebt.
Het is gebruikelijk dat brandverzekeringspolissen ook waarden als bankbiljetten, muntstukken, cheques of andere financiële effecten dekken. Vaak zijn de dekkingen voor die waarden echter beperkt door in de verzekeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden. Die beperkingen kunnen variëren naar gelang het contract.