Filters per type
Je hoeft je geen zorgen te maken. De « aanrijding door een voertuig » maakt gebruikelijk deel uit van de gevaren die door de woningverzekering zijn gedekt.
Er geldt ten aanzien van woningen inderdaad een onderhoudsverplichting voor verwarmingsinstallaties en bijbehorende schoorstenen, maar de brandverzekering staat niet rechtstreeks in verband met de naleving van die verplichting.
Als de eigenaar van het gebouw een brandverzekering heeft afgesloten die een luik “burgerlijk aanprakelijkheid gebouw” bevat, wat gewoonlijk het geval is, zal jullie schade vergoed worden door de brandverzekeraar van de eigenaar.
Alle dekkingen die in de brandverzekering zijn voorzien strekken zich uit tot alle materiële schade aan het woonhuis als gevolg van arbeidsconflicten en aanslagen. Dat is een wettelijke verplichting voor 100 % van de verzekerde waarde van het gebouw en de inhoud.