Zelfstandige bedrijfsleiders met een regelmatige en maandelijkse bezoldiging kunnen aan een bijkomende pensioenopbouw doen via een groepsverzekering voor zelfstandigen. Daarnaast kan een deel van de premies naar gelang de keuze van de zelfstandige bedrijfsleider aangewend worden voor aanvullende dekkingen zoals hospitalisatie, vervangingsinkomen, overlijden, overlijden door ongeval en/of invaliditeit door ongeval.
Om meer te weten over de mogelijkheden die een groepsverzekering voor zelfstandigen biedt, kan je terecht bij je makelaar, verzekeringsonderneming of financiële adviseur.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.