Je risico's de baas

De Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een onderneming kan een individuele pensioentoezegging doen aan een zelfstandige bedrijfsleider voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd.
Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering, met de zelfstandige bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden.
Om meer te weten over de mogelijkheden die een individuele pensioentoezegging biedt, kan je erecht bij je makelaar, verzekeringsonderneming of financiële adviseur.
January 13, 2017