Een onderneming kan een individuele pensioentoezegging doen aan een zelfstandige bedrijfsleider voor zover er een regelmatig en maandelijks inkomen aan de zelfstandige wordt uitgekeerd.

Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering, met de zelfstandige als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit en/of overlijden.

Vanaf midden 2018 hebben ook zelfstandigen zonder vennootschap een soortgelijke mogelijkheid. Ze kunnen vanaf dan via een POZ (Pensioenovereenkomst Zelfstandigen) een soortgelijke verzekering afsluiten als hun collega’s zelfstandige bedrijfsleiders via een IPT. 

Om meer te weten over de mogelijkheden die een individuele pensioentoezegging/POZ biedt, kan je terecht bij je makelaar, verzekeringsonderneming of financiële adviseur.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.