1. Conflict – Burgerlijk verhaal

Omdat de leiding van de centrale verwarming in het gebouw naast de woning van de heer X is gesprongen, zit hij met een vochtige beschadigde muur.

Herstelling, opnieuw witten en schilderen blijken nodig.

Maar de eigenaar van het aanpalende gebouw vertikt het om schadevergoeding te betalen.

Om gelijk te krijgen en de onkosten (die slechts 1.189,89 € bedragen) terug te vorderen, moet de heer X de zaak voor de rechtbank brengen.

Voor de rechtsverdediging van de heer X betaalde zijn rechtsbijstandsverzekeraar :
 

Interne behandelingskosten

250,00 €

Expertisekosten

550,00 €

Dagvaardingskosten

167,00 €

Kosten en ereloon advocaat

1.040,49 €

 

Totaal

2.007,49 €

2. Conflict – Verdediging in strafzaken

Terwijl mevrouw Y op skivakantie enkele dagen uitrust, begint het ook thuis te sneeuwen.

Daar ze niet aanwezig is, kan ze onmogelijk de sneeuw van haar voetpad vegen.  Stilaan ligt er een dikke laag die begint te bevriezen.  Een ietwat onvoorzichtige voorbijganger glijdt uit, verliest het evenwicht, valt en breekt een been.

Mevrouw Y wordt voor de rechtbank gedaagd voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen en omdat ze het gemeentelijk reglement (dat bepaalt dat de voetpaden onderhouden moeten worden) niet respecteerde.

Dankzij de tussenkomst van de door mevrouw Y aangeduide advocaat, die erop wijst dat zijn cliënte haar voetpad onmogelijk kon vegen tijdens haar afwezigheid, is mevrouw Y slechts veroordeeld tot de minimumboete van 26,00 € x 5,5 = 143,00 €.

Voor de verdediging van mevrouw Y. betaalde de rechtsbijstandsverzekeraar :
 

Interne behandelingskosten

150,00 €

Kosten en ereloon advocaat

1.865,36 €

Gerechtskosten

115,36 €

 

Totaal

2.130,72 €

3. Conflict – Contractueel recht

De heer X kocht een tv-toestel.

Enkele weken na de installatie bleek dit toestel een gebrek te vertonen.  Tijdens de garantieperiode slaagde de verdeler er niet in om het degelijk te herstellen.
Pas na het verstrijken van de waarborgtermijn kwam het apparaat door nieuwe, vakkundige herstellingen eindelijk in orde.

Maar de verdeler brengt 553,79 € in rekening.  De heer X weigerde te betalen en werd gedagvaard.  Met de hulp van een expert slaagde zijn advocaat erin om de eis van de tegenpartij af te wijzen.

Voor de rechtsverdediging van de heer X betaalde de rechtsbijstandsverzekeraar :
 

Interne behandelingskosten

250,00 €

Ereloon gerechtelijk expert

413,49 €

Kosten en ereloon advocaat

927,50 €

 

Totaal

1.590,99 €


4. Conflict – Contractueel recht

De familie Z heeft via het internet een vakantiehotel in Spanje geboekt.  Bij aankomst blijkt hun gekozen (en betaalde) hotel bezet te zijn en de familie wordt ondergebracht in een hotel dat qua comfort en ligging helemaal niet beantwoordt aan de beschrijving van het oorspronkelijk gekozen hotel.

Deze mensen willen hun vakantie niet naar de vaantjes laten gaan en nemen daarom een ander hotel, dat ze uiteraard ter plekke moeten betalen.  Na terugkomst weigert het geboekte hotel de gemaakte kost te vergoeden.

De juridische dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar bemiddelt in deze zaak en zorgt ervoor dat de familie Z alle extra betaalde verblijfskosten terugkreeg.

Voor de rechtsverdediging van de familie Z betaalde de rechtsbijstandsverzekeraar:
 

Interne behandelingskosten

433,81 €

5. Conflict – Fiscaal recht

De heer X  die bij een rechtsbijstandsverzekeraar is verzekerd, heeft narigheid met de diensten van de belastingcontrole die hem een extra aanslag van 7.932,59 € boetes inbegrepen, opleggen.

Omdat deze aanslag de rechtsbijstandsverzekeraar overdreven voorkomt, laat hij een in fiscaal recht gespecialiseerde advocaat een schriftelijk protest voor de rechtbank indienen.  Hij weet tenslotte de rechtbank te overtuigen dat een extra aanslag van 2.974,72 € reëler is.

Voor de rechtsverdediging (en belangen) van de heer X betaalde de rechtsbijstandsverzekeraar :
 

Interne behandelingskosten

250,00 €

Kosten en ereloon advocaat

4.185,00 €

Gerechtskosten

195,00 €

 

Totaal

4.630,00 €

 6. Conflict – Immobiliënrecht

De buurman van mevrouw Y heeft een sierhaag geplant die zich precies op de scheidingslijn tussen de twee terreinen bevindt.

Nu is het terrein van mevrouw Y tamelijk klein en als die haag straks 2,5 m hoog is, zal ze helemaal geen zon meer in haar tuin krijgen.  Haar buurman vertikt nog steeds om te snoeien.
De plaatselijke politie weigert om tussenbeide te komen, want dit geval is niet voorzien in de gemeentelijke voorschriften.

En toen dacht mevrouw Y opeens aan haar polis rechtsbijstand.

De rechtsbijstandsjurist bemiddelde met succes tussen de buurman en mevrouw Y  Voortaan snoeit hij zijn haag tot op 1,80 m van de bodem bij.

Voor de rechtsverdediging van Mevrouw Y betaalde de rechtsbijstandsverzekeraar:
 

Interne behandelingskosten

750,00 €

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.