De familiale BA-verzekering: een wettelijke minimumwaarborg, maar niet alles is gedekt!

De minimumgarantievoorwaarden van de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 12 januari 1984.

Iedere familiale BA-verzekeringspolis moet voorzien in de vergoeding van de schade die jij veroorzaakt aan derden in jouw privéleven, d.w.z. buiten iedere beroepsovereenkomst, als je buitencontractueel aansprakelijk bent.

Opgelet: Alleen schade aan een derde is gedekt: schade veroorzaakt aan jouw eigen goederen of aan een door jouw polis gedekte verzekerde (echtgenoot, kinderen,…) is dus niet gedekt.

Opgelet: Alleen schade veroorzaakt buiten een contractuele band of een arbeidsovereenkomst kan vergoed worden door de familiale BA-verzekering. Er wordt dus niet vergoed als het gaat om een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout in de uitvoering van een overeenkomst.

Bijvoorbeeld:

  • Jij of jouw kind beschadigen de maaimachine die jij gehuurd hebt bij een professional, dan is jouw contractuele aansprakelijkheid in het geding en zal de familiale BA-verzekering niet vergoeden
  • Je huurt een appartement aan zee. Jouw hond beschadigt een zetel. Dan ben jij aansprakelijk, maar de verzekeraar zal niet vergoeden omdat het gaat om een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout in de uitvoering van een huurcontract (huurschade).Wees voorzichtig, er is vaker sprake van een contractuele band dan men denkt en het moet daarom niet noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst gaan.

Familiale BA-polissen mogen alleen de schade uitsluiten zoals opgesomd in het koninklijk besluit. Niets anders mag uitgesloten worden. De volgende schade mag onder andere uitgesloten worden:

  • schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA-auto)
  • schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski)
  • schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen
  • schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade
  • schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan jij eigenaar bent. Als je echter een geleend of gehuurd paard berijdt, moet de verzekeraar vergoeden
  • schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren

Boven de minimumwaarborg bepaalt iedere familiale BA-verzekeraar zelf vrij de inhoud van zijn overeenkomsten. Het gebeurt vaak dat de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten meer bieden dan het door de wet voorgeschreven minimum.

Kijk goed de algemene voorwaarden van jouw polis na om te weten of jouw polis aangepast is aan jouw bijzondere situatie!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.