Bij schade moet je meteen het nodige doen om de schade te beperken.

 • Neem de oorzaak van de waterschade weg: sluit de toevoerkraan van de lekkende wasmachine of sluit de watervoorziening van uw woning af als een leiding gebarsten is! Als het water afkomstig is van een andere woning of van gemeenschappelijke delen, verwittig dan zo snel mogelijk de buur, de eigenaar of de beheerder (syndicus). Wanneer het dak beschadigd is, leg dan een dekzeil als de herstelling niet meteen uitgevoerd kan worden of laat een zeil leggen.
 • Sluit de elektriciteit af als het lek zich in de buurt van een elektrische installatie voordoet en doe een beroep op een vakman vooraleer u de stroom weer inschakelt.
 • Verwijder de beschadigde voorwerpen of de voorwerpen die dreigen beschadigd te worden van de overstroomde plaats. Tracht meubels te beschermen tegen de werking van het water.
 • Wanneer de oorzaak van de waterschade onder controle is, laat de nat geworden lokalen (muren en plafonds) drogen door te verluchten of de verwarming aan te zetten. Laat ook door het water beschadigde voorwerpen drogen. 
  Forceer het dooiproces niet door gevaarlijke interventies (door middel van een open vuur, waardoor de leidingen kunnen barsten), maar doe een beroep op een vakman of warm opnieuw regelmatig op.
 • Doe zo spoedig mogelijk aangifte van het schadegeval bij uw verzekeraar:
  • Verzamel het nodige bewijsmateriaal dat kan dienen voor de regeling van het schadegeval: maak een lijst op van de beschadigde goederen, neem foto’s, vraag bestekken.
  • Gooi geen enkel door het water beschadigd voorwerp weg: bij de aangifte van het schadegeval bij jouw verzekeraar zal u immers de geleden schade moeten bewijzen.
  • Hou facturen met betrekking tot dringende (herstellings)werken die je hebt laten uitvoeren nauwkeurig bij.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.