Geef de diefstal aan

Geef de diefstal of diefstalpoging aan bij de politie. De algemene voorwaarden van woningverzekeringen bepalen meestal dat de verzekerde, in geval van diefstal of poging tot diefstal, binnen de 24 uur een klacht moet indienen bij de politie en aan de verzekeraar een kopie van het proces-verbaal moet bezorgen.

Neem snel alle nodige stappen als er effecten of andere waardepapieren gestolen zijn. Als er kredietkaarten zijn verdwenen, verwittig dan de kredietorganisaties (bel ‘Card Stop’ op het nummer +3270344344).

Geef het schadegeval bij je verzekeraar aan door hem zo precies mogelijke informatie te geven over:

  • de omstandigheden van de diefstal
  • de verliezen en beschadigingen

Om je verklaring kracht bij te zetten kan je foto's van eventueel geforceerde deuren of vensters toevoegen, of van de wanorde die de inbrekers hebben achtergelaten ... Als er getuigen zijn, geef hun gegevens dan door aan de verzekeraar.

Bewijs het bestaan en de waarde van de gestolen voorwerpen

Om in geval van diefstal vergoed te worden, zal je het bestaan en de waarde van de gestolen voorwerpen moeten bewijzen.

Dat geldt voor alle gestolen goederen, maar bij diefstal van juwelen is het bewijs vaak moeilijker. Bepaalde stukken kunnen zeer oud zijn, je kan ze geërfd hebben of als cadeau gekregen hebben ..., en je hebt in dergelijke gevallen niet altijd de nodige documenten om te bewijzen dat jij de eigenaar bent.

De oplossing: stel vanaf nu een inventaris op van alle waardevolle voorwerpen in jouw bezit, samen met de bijbehorende bewijsstukken

Om de stappen na een diefstalschade te versnellen en te vergemakkelijken, en te kunnen bewijzen dat jij de eigenaar van de gestolen voorwerpen bent, heb je er alle belang bij om een dossier op te stellen waarin je een inventaris opmaakt van al jouw waardevolle voorwerpen, met informatie en de volgende bewijsstukken:

  • het merk, type, aankoopjaar, eventueel andere details
  • het aankoopbewijs (facturen, reparatiebonnen, uittreksels van jouw betaalkaart,…),

en, in het bijzonder voor juwelen:

  • het garantiebewijs,
  • het echtheidscertificaat,
  • foto's (vooral van de juwelen, gedragen tijdens verscheidene gelegenheden),
  • de notariële inventaris, indien het om geërfde voorwerpen gaat,

Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken kan je een formulier vinden om jouw goederen te registreren, genaamd ‘save your numbers’.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.