Een aansprakelijkheidsverzekering heeft tot doel de financiële gevolgen te dekken van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan anderen (derden) die te wijten is aan de onderneming en dit binnen de limieten van de verzekerde kapitalen.
 
Er is een onderscheid tussen:
  • de verzekering BA-uitbating, die de aansprakelijkheden dekt van een onderneming tijdens de uitbating en tijdens de nevenactiviteiten van de onderneming;
  • de verzekering BA-producten of na levering, die de schade dekt die veroorzaakt wordt na levering door de gefabriceerde producten of de door de onderneming uitgevoerde prestaties.
  • Een zeer belangrijke uitbreiding op die twee verzekeringen voor ondernemingen aan wie bepaalde goederen toevertrouwd worden voor bewaring, bewerking of gebruik is de waarborg Toevertrouwde Voorwerpen.
Voor ondernemingen met vooral een intellectuele activiteit is het aangeraden, of zelfs verplicht, een verzekering professionele BA te sluiten.
 
Ondernemingen kunnen hun bestuurders ook beschermen tegen het BA-risico en dat risico dekken aan de hand van een verzekering BA-bestuurder.
 
Vergeet ook de verzekering Objectieve BA Brand of Ontploffing niet. Heel wat ondernemingen of instellingen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn, zijn verplicht om zo'n verzekering te sluiten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.