Je moet een onderscheid maken tussen belangrijke verbouwingswerken die een invloed hebben op de infrastructuur van het gebouw waarin je jouw handelszaak huurt enerzijds en verbeteringswerken aan het interieur anderzijds.  Deze werken kunnen al dan niet een invloed hebben op je brandverzekering, op de dekking van jouw huurderaansprakelijkheid (gebouw) en/of op de dekking van jouw inboedel.

Belangrijke verbouwingswerken

Als er een plaatsbeschrijving is opgesteld bij de aanvang van de huur, wat meestal het geval is, ben je als huurder wettelijk verplicht om na het beëindigen van het huurcontract de handelszaak terug te bezorgen aan de eigenaar zoals je die, volgens de beschrijving, ontvangen hebt.

Dat wil zeggen dat je niet zomaar grote verbouwingswerken mag doen zonder het akkoord van de eigenaar. Je kan dus maar best in de huurovereenkomst – of eventueel in een aparte overeenkomst – vastleggen welke werken uitgevoerd mogen worden, hoe het financiële aspect geregeld wordt, enzovoort, terwijl deze verbouwingen uiteindelijk deel zullen uitmaken van de eigendom van de eigenaar. Op het einde van de werken is het raadzaam een bijvoegsel bij de oorspronkelijke plaatsbeschrijving op te maken die de wijzigingen opneemt.

Zulke belangrijke verbouwingswerken kunnen de waarde van het gebouw veranderen.

Zowel de eigenaar (verzekering van zijn eigendom) als jijzelf (huurdersaanprakelijkheid) hebben er alle belang bij om de aangebrachte veranderingen aan jullie respectievelijke brandverzekeraar te melden, om te voorkomen dat jullie onderverzekerd zouden zijn als gevolg van een verhoogde waarde van het gebouw na de werken.

Verbeteringswerken

Als je als huurder eenvoudigweg het interieur van je handelszaak wil opfrissen of verbeteren spreekt men van “verbeteringswerken”. Ongeacht het feit dat je beter het akkoord van de eigenaar hebt om dergelijke verbeteringswerken uit te voeren, zullen deze werken echter geen invloed hebben op het verzekeringscontract van de eigenaar. Verbeteringswerken die door en op de kosten van de huurder uitgevoerd worden zijn namelijk eigendom van de huurder en worden dus in het contract van de huurder gedekt als inboedel.

In dat kader is het als huurder dus aangeraden wel even te checken of de dekking “inboedel”  binnen jouw brandverzekering nog wel voldoet. Deze dekt je tegen schade aan jouw eigen goederen (inboedel), alsook tegen het verhaal van derden ingeval van uitbreiding van een gedekt schadegeval veroorzaakt door jouw inboedel naar goederen van derden (bv. schade aan de woning van de buren bij een overslaande brand die ontstaan  is in jouw koelkast).

Je neemt hierover dus best contact op met je verzekeraar of  tussenpersoon om te voorkomen dat je onderverzekerd bent.

Merk ook op datwanneer de huurder het pand verlaat, de verbeteringswerken eigendom worden van eigenaar die dan op zijn beurt moet nagaan of zijn verzekering daardoor moet aangepast worden.

Wat zijn verbeteringswerken en wat zijn belangrijke verbouwingswerken?

Om te weten of het over verbeteringswerken of belangrijke verbouwingswerken gaat, kan je je volgende vraag stellen:

Is het verwijderbaar/herstelbaar na het beëindigen van het huurcontract zodat de eigenaar de gehuurde ruimte terugkrijgt in de staat waarin hij het aan jou beginnen te verhuren is?

  • Indien ja, dan gaat het om verbeteringswerken (bv. verven, behangen, verwijderbare laminaat leggen, vals plafond plaatsen, een uitgeruste keuken plaatsen,…)
  • Indien nee, dan gaat het eerder om belangrijke verbouwingswerken (bv. muren uitbreken, nieuw schrijnwerk plaatsen, uitbreidingswerken…)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.