Arbeidswegongeval = vergoeding door de arbeidsongevallenverzekering

Als je een arbeidswegongeval hebt, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden*.

Volgens de wet, die deze verzekering grotendeels bepaalt, ben je een slachtoffer van een arbeidsongeval als je van of naar je werk ging en je je onderweg kwetste door een plotselinge gebeurtenis.

Wat moet je zelf doen?

Als er iemand getuige is van je ongeval, doe je er goed aan zijn gegevens te vragen zodat je hem nadien als getuige kan oproepen. Zo heb je bijkomstig bewijs van je arbeidsongeval.

Vervolgens  moet je zo snel mogelijk je werkgever inlichten, ook al belet je ongeval je niet om te werken. De werkgever moet dit dan binnen de 8 dagen na het ongeval aangeven.

Vraag een medisch attest aan de arts die je behandelt. Dat attest met de eerste medische vaststellingen geef je zo snel mogelijk door aan je werkgever, die het op zijn beurt aan de arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt.

Welke kosten worden vergoed?

Als de arbeidsongevallenverzekeraar erkent dat je een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval hebt gehad, dan heb je recht op:

  • vergoedingen voor je arbeidsongeschiktheid ter compensatie van loonverlies als je niet kan gaan werken;
  • de terugbetaling van je medische kosten als gevolg van het ongeval (inclusief alle heelkundige-, farmaceutische- en verplegingskosten).

*: Indien je werkgever ondanks de wettelijke verplichting geen arbeidsongevallenverzekering heeft, kan je rekenen op Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Die instantie zal je kosten in de eerste plaats vergoeden en zich daarna richten tot je werkgever om het geld terug te vorderen. Meer weten over Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s? Klik hier.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.