Wettelijk ben je als houder van een webwinkel niet verplicht om een verzekering te nemen, tenzij je personeel in dienst neemt. Toch is het aan te raden om hoe dan ook even stil te staan bij jouw aansprakelijkheid als ondernemer.

Jouw aansprakelijkheid als ondernemer

Als je veel geld in je bedrijfje stopt, wil je dat graag beschermen. Als je door een fout of een nalatigheid schade berokkent aan iemand anders, dan moet je instaan voor de vergoeding daarvan. Daarom kijk je best na of jouw plannen een BA Uitbating of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben.

Ook al heb je geen echte winkelruimte, je levert goederen aan je klanten. Als daar iets mis mee blijkt te zijn en een klant ondervindt daar schade van, dan kan die zich tot jou richten om die schade vergoed te krijgen. Om dat te dekken, kan je kiezen voor een verzekering “na-levering”, die samen met de BA Uitbating gewoonlijk vervat  zit onder de noemer van een polis “BA Onderneming”.

De bescherming van jouw koopwaar

Als je goederen naar je klanten verzendt, dan loopt er wel eens iets mis onderweg waardoor die beschadigd aankomen. De transportfirma die instaat voor de verzending, heeft meestal een verzekering die dat vergoedt. Vaak moet je dan wel een beperkte meerprijs betalen om van die extra bescherming te kunnen genieten.

Vergeet ook de brandverzekering niet. Mischien zal je de stock van je webwinkel thuis opslaan. Het zou ook kunnen dat je bepaalde toestellen in huis haalt om de webwinkel te starten (uitgebreide informatica, toestellen om zelf iets te maken, in te pakken, enzovoort). Uiteraard is het aangewezen om je koopwaar en je investeringen te beschermen tegen gevaren als brand, overstroming, diefstal, enzovoort.

Het ideale ogenblik dus om na te gaan hoe up-to-date je brandverzekering nog is. Is de inboedel correct verzekerd? Is diefstal inbegrepen? Mischien wordt de garage omgevormd tot een beroepsruimte (kantoor bv.)? Het is dus ook de gelegenheid om even na te gaan of de verzekerde waarde van de woning daardoor nog altijd op peil is, enzomeer.

Voor een klein bedrijfje, en voor zover je geen handel start van gevaarlijke producten, hoef je geen bijkomende brandverzekering aan te gaan, maar je meldt best wel dat je een beroepsactiviteit start. Het is wel zo dat je er alle belang bij hebt jouw brandverzekeraar op de hoogte te brengen van alle veranderingen die een impact kunen hebben op de te verzekeren waarde van jouw woning en je inboedel om niet voor de verrassing komen te staan dat je uiteindelijk onderverzekerd bent. In dat geval loopt je immers het risico dat de verzekeraar de evenredigheidsregel toepast bij een schadegeval.

De bescherming van jouw rechten

Zoals elke ondernemer heeft ook de houder van een webwinkel baat bij een rechtsbijstandverzekering. Gerechtskosten kunnen namelijk hoog oplopen. Denk maar aan een schadeclaim van een klant of wanbetaling.

Bovendien zal een rechtsbijstandverzekeraar eerst proberen een zaak in der minne op te lossen, zodat discussies niet nodeloos aanslepen. Pas als een minnelijke schikking geen optie blijkt, kan het tot een rechtszaak komen.

De bescherming van jouw gegevens en die van je klanten

Er bestaan speciale verzekeringspolissen die onder een benaming als “Data Protection” een ondernemer verzekeren tegen de schade door het verlies of diefstal van gegevens. Zowel voor wat betreft de gegevens die jij bezit – jouw klantenlijst, leverancierslijst of stock bijvoorbeeld – als voor de (bank)gegevens van jouw klanten die ze doorgeven wanneer ze online winkelen met hun kredietkaart. Als die gegevens in verkeerde handen komen, kan dat gevaarlijke gevolgen met zich meebrengen. In dat geval moet de getroffen klant op zoek naar de aansprakelijke. Dat kan de websitebouwer zijn maar dat kan evengoed jij zijn. In dat geval is het nuttig om een dergelijke verzekering te hebben.

Als je personeel in dienst neemt

Voor een beginnende webwinkel is deze paragraaf misschien nog niet meteen aan de orde, maar van zodra je personeel in dienst neemt, ben je wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan

Denk aan jezelf

Nu je zaken doet, rekenen de klanten continuïteit in de dienstverlening. Mocht jou iets overkomen, zoals een ziekte waardoor je even out bent, dan kunnen problemen en kosten opdagen. Bekijk daarom welke formules, zoals een verzekering “gewaarborgd inkomen” daar een oplossing op bieden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.