Als zelfstandige geniet je in België het laagste wettelijke rustpensioen. Gemiddeld krijgt een gepensioneerde met een zuivere loopbaan als zelfstandige vandaag slechts 587 € per maand (bron: Federale Pensioendienst).

Gelukkig kan je bij je verzekeraar terecht voor een oplossing. Verzekeraars bieden immers een aantal formules aan op maat van de zelfstandigen, waarmee een aanvullend pensioen kan worden opgebouwd zoals het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

Bovendien kan je een fiscaal voordeel genieten op de premies voor de opbouw van zo’n aanvullend pensioen.

De overheid heeft één algemene voorwaarde geformuleerd om van dit fiscaal voordeel te genieten: de som van je wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen mag niet meer bedragen dan 80% van uw laatste normale bruto jaarloon. Daarnaast kunnen er naargelang de formule specifieke bijkomende regels gelden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.