Jouw werkgever, jezelf, of allebei.

De groepsverzekering wordt gefinancierd via premies. Deze kunnen alleen worden betaald door de werkgever, alleen door de werknemer, ofwel betalen zowel de werkgever als de werknemer elk een deel van de premies.

Op de gestorte bijdragen wordt een belastingvoordeel verkregen, maar enkel als de bijdragen een wettelijk vastgelegde grens niet overschrijden.

Indien je als werknemer mee betaalt voor de groepsverzekering betekent dit niet dat je maandelijks zelf een bedrag moet betalen aan de verzekeraar. In de praktijk houdt de werkgever de werknemersbijdrage namelijk direct af van het loon dat hij jou moet storten.