"Het komt dikwijls voor dat een school een activiteit plant en dat voor de verplaatsing beroep gedaan wordt op bereidwillige ouders en op leerkrachten die de kinderen dan vervoeren naar de plaats van bestemming en terug met hun persoonlijk voertuig. Wie draagt de schade als een ouder onderweg een ongeval voorheeft met als passagiers enkele schoolkinderen?"

Je hoeft je eigenlijk niet veel zorgen te maken omtrent de vervoerde kinderen: alle inzittenden vallen onder de bijzondere bescherming van de zwakke weggebruiker en worden in die hoedanigheid sowieso integraal vergoed voor alle geleden lichamelijke schade of er nu fout was van de bestuurder of niet. Let evenwel op het maximum aantal personen dat vervoerd mag worden (lees er de polis op na!): kinderen kunnen niet in onbegrensd aantal in een auto gepropt worden, of er hangt de bestuurder een mogelijke terugvordering boven het hoofd.

De enige vraag die overblijft althans als de betrokkene geen privé-verzekeringen heeft afgesloten, betreft de schade aan het voertuig van de bereidwillige helper en vooral de letsels die deze zelf zou oplopen wanneer hij in fout zou zijn (en dus geen aanspraken heeft tegen anderen). Misschien een idee om een polis te sluiten voor die twee posten voor dergelijke gebeurlijke verplaatsingen (in een logboek bij te houden, wat vaak gebeurt voor werknemers die in dienstverband wel eens hun persoonlijk voertuig gebruiken). Even overleggen met de inrichtende macht of oudercomité of de dienst die de schoolverzekeringen regelt?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.