De werkgever is wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen te sluiten bij een toegelaten verzekeringsonderneming. Indien hij dat niet doet, is hij sowieso aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Als zich een arbeidsongeval voordoet dat niet door een verzekering gedekt is, zal dit Fonds het schadegeval ten laste nemen, maar zal het alle kosten recupereren bij de in gebreke gebleven werkgever.

Daarnaast is de arbeidsongevallenwet ook van toepassing wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettelijk (zwartwerk) is.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.