Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die je zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:

 • jouw samenwonende echtgenoot
 • alle bij jou inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven
 • het huispersoneel en de gezinshulp
 • personen die belast zijn met de bewaking van jouw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

Familiale BA-polissen zijn aangepast aan de realiteit van het hedendaagse leven en kunnen ook de aansprakelijkheid dekken van onder andere:

 • jouw samenwonende partner
 • personen die bij jou inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk
 • jouw minderjarige kinderen en die van jouw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij jou
 • personen die economisch afhankelijk zijn van jou, van jouw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij jou
 • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder de hoede staan van een verzekerde die bij jou inwoont
 • personen die tijdelijk bij jou verblijven tijdens de vakantie of tijdens familiale of uitzonderlijke evenementen 
 • ...

Kijk goed de algemene voorwaarden van jouw polis na om te weten of jouw polis aangepast is aan jouw bijzondere situatie!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.