Om te beginnen, kunnen we het alleen maar aanmoedigen dat je een bestuurdersverzekering bent aangegaan. Je verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering komt immers niet tussen in je medische kosten wanneer je een schadegeval heeft veroorzaakt als bestuurder, wanneer je dus zelf in fout bent of wanneer er niemand aansprakelijk is. De Bestuurdersverzekering is dus een zeer nuttige aanvulling op je autoverzekering.

In tegenstelling tot de wettelijk verplichte BA Autoverzekering, is er voor de bestuurdersverzekering geen modelcontract waardoor de dekkingen en voorwaarden aardig kunnen verschillen naargelang de formule of verzekeraar die je kiest. Het is dus van belang dat je je goed informeert. Neem de algemene voorwaarden grondig door en laat je eventueel bijstaan door een tussenpersoon.

Afhankelijk van de formules is de dekking beperkt qua voertuigen of beperkt qua verzekerden.

Beperking voertuigen

In de meeste bestuurdersverzekeringen is elke toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig verzekerd. Een toegelaten bestuurder is iemand die een rijbewijs heeft en van de eigenaar van de wagen de toelating heeft om de wagen te besturen.

Als je een dergelijke bestuurdersverzekering hebt zijn alleen de toegelaten bestuurders verzekerd van één voertuig, namelijk dat wat in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld staat als “verzekerde voertuig”. Daartegenover staat dat je niet gedekt bent als je een ander voertuig, bijvoorbeeld een mobilhome, bestuurt. Er is dus evenmin dekking wanneer anderen (je partner, je vrienden, …) het stuur van de mobilhome overnemen.

Beperking verzekerden

Als het aantal verzekerden beperkt is tot bijvoorbeeld alleen de verzekerde en zijn gezin, dan is het mogelijk dat de bestuurdersverzekering voor alle voertuigen geldt. Kijk dit zeker na in je polisvoorwaarden. Er kan evenwel een beperking zijn in het soort voertuig. Zo is het mogelijk dat jij en jouw gezinsleden in een huurauto wel gedekt zijn door de bestuurdersverzekering maar niet bij het besturen van de gehuurde mobilhome.

In andere polisvoorwaarden is het wel mogelijk dat jij en jouw gezinsleden gedekt zijn als bestuurder van de gehuurde mobilhome. Omdat er in dat geval dikwijls een beperking is van wie verzekerd is, zijn jouw vrienden uiteraard niet verzekerd door deze polis.

Wat is de oplossing?

Wanneer je een auto of een mobilhome huurt, en je wil dat jij, je partner én je vrienden als bestuurder beschermd zijn door een bestuurdersverzekering, dan sluit je best een bestuurdersverzekering af op de gehuurde mobilhome. Meestal biedt het verhuurbedrijf deze extra optie.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.