Voortgaande op de informatie die u ons bezorgt laten wij u weten dat een schadegeval waarvan de oorzaak nog vóór de verkoopakte ligt voor rekening van de verzekeraar van de verkoper valt. Dit lijkt hier het geval te zijn. In de praktijk doet de koper er goed aan zijn verzekeraar te vragen de leiding van de zaak te nemen en het nodige contact te nemen met de verzekeraar van de verkoper. Let er op dat u de nodige gegevens bezorgt en dat zowel u als de koper zo snel mogelijk de verzekeraar(s) vragen om deze procedure op te starten.
Volgens de informatie die u ons bezorgt treedt de verzekeraar van de verkoper op voor rekening van de koper (deze laatste moet beschouwd worden als de verzekerde), het kader van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis. Bijgevolg lijkt het logisch dat de franchise of vrijstelling voor rekening van de koper valt. Immers, het is uiteindelijk de verzekeraar van de verkoper die de schadelast draagt en de koper vergoedt, gelet op het feit dat dit niet de nieuwe verzekeraar toekomt, aangezien de oorzaak dateert van voor het ingaan van de nieuwe verzekering. De koper draagt de franchise, net zoals dat het geval zou zijn geweest indien zijn eigen verzekeraar voor de schade had moeten instaan. Wij gaan ervan uit dat er volgens uw omschrijving geen verhaal mogelijk is tegen de verkoper voor zichtbare gebreken noch voor onzichtbare gebreken waarvan de verkoper geen weet van had.
 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.